Prøvningsattest

Brændeovne er hyggelige, økonomiske og giver en god varme i hjemmet. Men på trods af alle de positive ting man kan sige omkring en brændeovn, så ændrer det ikke på det faktum, at der i forbindelse med afbrænding af træet sker en udledning af farlige partikler. Miljøstyrelsen har i flere forbindelser kommentere på at disse partikler blandt andet menes at være kræftfremkaldende.

Derfor indførte man 1. juni 2008 brændeovnsbekendtgørelsen. Med indførelsen af denne blev der sat krav til udledning af partikler fra brændeovne og lignende fyringsanlæg, således at en brændeovn nu kun må udlede 10 gram partikler pr. kilogram træ der afbrændes.

Producenterne af brændeovnene er derfor nu forpligtede til at lade deres modeller teste på godkendte laboratorier. Når laboratoriet har godkendt den pågældende model, så udsteder de en prøvningsattest som skal følge med brændeovnen når den sælges.

Producenterne behøver kun teste en enkelt model indenfor en serie af ens ovne. Det er dog et krav, at der derudover udføres tests med jævne mellemrum, således at det sikres, at de senere producerede brændeovne i samme serie, stadig lever op til kravene.

Brændeovne fra udlandet

De regler der gælder for danske producenter gælder også for importører af brændeovne produceret i udlandet. Uanset hvor du køber en brændeovn i Danmark, så skal der i dag følge en prøvningsattest med ovnen. Du må derfor ikke selv finde på at købe og hente en brændeovn hjem fra udlandet selvom det måske er billigere. For at kunne få godkendt installationen af din skorstensfejer, så skal have se og underskrive prøvningsattesten og en brændeovn uden denne, kan derfor ikke godkendes. Eventuelle overtrædelser vil kunne anmeldes til miljøstyrelsen.

Når du køber brugte brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen har også haft den effekt, at det ikke længere er muligt/lovligt at sælge brugte brændeovne som ikke lever op til kravet om at der skal forefindes en prøvningsattest. Er du på jagt i den blå avis eller lignende steder efter en brugt brændeovn, så er det derfor utroligt vigtigt, at du husker at sikre dig at attesten medfølger. Gør den ikke det skal du ikke købe brændeovnen.

Har du allerede en gammel brændeovn installeret, så er der ingen problemer i forhold til prøvningsattesten. Selvom de fleste gamle brændeovne ikke lever op til kravene omkring 10 gram partikler på 1 kg. træ, så er den allerede godkendt og en prøvningsattest vil kun være relevant hvis du vil sælge den. Som sælger er det dit ansvar at attesten findes.

Optimal forbrænding

Når der tales omkring mængden af partikler der udledes ved afbrænding af træet, så er det vigtigt at huske på, at der er tale om niveauet ved optimal forbrænding. Vælger du at brænde af med vådt træ, behandlet træ eller hvis du tilfører for lidt eller for meget ilt til forbrændingsprocessen, så vil partikelemissionen være langt højere og dermed mere skadeligt for miljøet og de mennesker der færdes omkring dit hus.

Uanset om du haren gammel eller en ny brændeovn med en underskrevet prøvningsattest, så er det derfor vigtigt, at du altid tilskynder at opnå en optimal forbrænding. Det kan du blandt andet gøre ved at følge vores vejledning til optimal forbrænding, men du kan også vælge den dovne løsning i form af en Aduro-tronic løsning. Gør det for miljøets, din økonomis og dine omgivelsers skyld.

Du kan læse mere omkring brændeovnsbekendtgørelsen på Miljøministeriets hjemmeside.

18 kommentarer til Prøvningsattest

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.